အမိန့်ညွန်ကြားချက်များ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲလမ်းညွှန် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ DGZD_I4.pdf
ရေကန်ငယ်တူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ DGZD_I3.pdf
နှုန်းတားဆည်ရေကျော်ကျောင်တန်းတည်ဆောက်ခြင်းလမ်းညွှန် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ DZGD_I2.pdf
ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်သုံးစွဲရေး လောင်စာတောင့်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှု စာရင်းကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ DZGD_I1.pdf
ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်စာစောင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီရုံး ၁၉၈၄ 1984 Servant rule.pdf
ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၀၄ Servant Ethic.pdf
သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ ဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားလွှာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၈ DI.pdf
သစ်ထုတ်ရေးအမှုထမ်းများအမြဲလိုက်နာရန်အမိန့်လက်စွဲ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၀ SOS.pdf
သစ်ထုတ်ရေးလက်စွဲ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၁၉၇၁ Manual.pdf
သစ်တောဌာနလက်အောက်အမှုထမ်းများလိုက်နာရန်အမိန့်လက်စွဲ သစ်တောဌာန ၁၉၅၉ FD_SOSa.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုသက်သာစေသောသစ်ထုတ်ခြင်းနည်းစနစ်လမ်းညွှန်ချက်များ(RIL) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၈ RIL.pdf
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ(CFI) သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ CF_2016.pdf
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်း(၁၉၉၅) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၅ CF_95.pdf
တောအုပ်လက်စွဲ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၃ Ranger Manual.pdf
လက်ကိုင်စက်လွှနှင့်ပတ်သက်၍လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၃ Chainsaw.pdf
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတ္ငင်းမျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရမည့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၄ Protection of Wild Animals.pdf
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မူဝါဒ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန ၂၀၁၇ SD_Policy and Order.pdf